Mail biuro@rustcheckcorolon.pl           Telefon +48 661 61 51 06                                  W dniach od 22.04 do 5.05 zamówienia nie będą wysyłane.

Dlaczego konserwacja antykorozyjna jest ważna?

konserwacja antykorozyjna

Korozja to proces degradacji metali i ich stopów pod wpływem zewnętrznych czynników środowiskowych. Można wyróżnić korozję chemiczną, zachodzącą bezpośrednio wskutek reakcji z tlenem oraz korozję elektrochemiczną, zachodzącą przy udziale wody. Sól, woda i tlenki reagują z żelazem i doprowadzają do jego utlenienia lub powstania nierozpuszczalnego wodorotlenku żelaza. Wodorotlenki żelaza i węglany żelaza to właśnie popularna rdza, czyli wizualna konsekwencja procesów korozyjnych. Negatywnie wpływa na walory estetyczne karoserii auta, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu konstrukcji pojazdu.

Korozja to zagrożenie bezpieczeństwa


Korozja to proces nieodwracalnego niszczenia metalu, który bardzo niekorzystnie wpływa na elementy konstrukcyjne. Znacząco obniża trwałość i niezawodność konstrukcji, a także wpływa na obniżenie ich walorów użytkowych. Skorodowane elementy stopniowo tracą swoje właściwości fizyczno-mechaniczne, co z czasem może zagrozić użytkownikom. Zardzewiałe części maszyn i pojazdów to krótka droga do awarii. Konserwacja antykorozyjna jest szczególnie istotna w sektorze przemysłowym i jest integralnym etapem zabezpieczania konstrukcji budowlanych, maszyn produkcyjnych i obiektów użytkowych. Awarie budowlane, wynikające z korozji elementów konstrukcyjnych to około 45% wszystkich wypadków na budowach. Zabezpieczenie przed korozją jest niemniej ważne w przypadku pojazdów mechanicznych. Skorodowany samochód niesie większe ryzyko wypadków, czyli negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów.

Konserwacja antykorozyjna zapobiega procesowi rdzewienia żelaza i jego stopów, a polega na pokryciu powierzchni powłokami niemetalicznymi, zaliczanymi do środków czasowej ochrony przed korozją. Wyróżniamy wśród nich oleje mineralne, smary węglowodorowe, roztwory wosków, substancje syntetyczne z inhibitorem i emulsje emulgujące z wodą. Preparaty na rdzę najczęściej aplikowane są metodą natrysku bezpośredniego i przeznaczone do użytku samodzielnego. Można również skorzystać z pomocy fachowców i zabezpieczyć auto przed korozją w warsztacie. Zabiegi konserwacyjne nie są skomplikowane i należy przeprowadzać je średnio raz na rok, aby zyskać gwarancję pełnej sprawności wszystkich elementów metalowych. Przed nałożeniem środka antykorozyjnego nie trzeba pozbywać się ognisk rdzy. Preparat Rust Stop firmy Rust Check Poland nakładany jest bezpośrednio na ogniska korozji. Wypiera wodę, odcina dopływ tlenu i w ten sposób zatrzymuje korozję.

 

Z rdzą nie przejdziesz przeglądu


Warto mieć na uwadze, że Polska znajduje się w trzeciej z czterech stref środowiska korozyjnego, co oznacza że obiekty metalowe są w znacznym stopniu narażone na korozję. Konserwacja antykorozyjna wydłuża okres użytkowania auta, ogranicza straty materiałowe i zmniejsza ilość odpadów. Pośrednio jest w związku z tym wyrazem troski o ochronę środowiska, a dodatkowo niesie za sobą korzyści ekonomiczne. Koszty napraw blacharskich znacznie przewyższają wartość regularnej konserwacji.

Rdza to nie tylko straty ekonomiczne, ale też zagrożenie dla życia ludzkiego. Uszkodzenie elementów nośnych przez rdzę to realne zagrożenie. Znane są przypadki oderwania koła lub awarii hamulców z powodu silnej korozji. Dowodem na bardzo duży wpływ rdzy na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów są restrykcyjne zasady przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Każdy właściciel pojazdu wie, że skorodowane progi czy zardzewiałe przewody hamulcowe to usterki dyskwalifikujące na przeglądzie. Silna korozja podwozia może nawet klasyfikować auto do natychmiastowej kasacji. Lepiej uniknąć sytuacji, w której auto nie przejdzie przeglądu i zawczasu pamiętać o konserwacji antykorozyjnej.